SYSTEMY NAWADNIANIA 


System nawadniania pomaga oszczędzać wodę i nasz czas poświęcony pielęgnacji naszego ogrodu. Taki system można założyć w momencie zakładania nowego ogrodu, ale też pod już rosnącym trawnikiem czy w starszym ogrodzie.

System nawadniania może obejmować tylko sam trawnik – bardzo to polecamy – i wtedy montujemy tylko zraszacze wynurzane.
Oczywiście nawadnianie można rozbudować tak, żeby podlewać również rabaty obsadzone roślinami stałymi i jednorocznymi. Wtedy do instalacji należy dołączyć linie kroplujące lub kapilary pod pojedyncze rośliny. To rozwiązanie polecamy szczególnie na skarpach i bardziej przesychających podłożach.
instalacja systemu nawadniania
Każdy system nawadniania przed zmontowaniem musi być dokładnie obliczony i wrysowany w ustalone kształty ogrodu. Ważnymi rzeczami są: wielkość i kształt trawników i rabat oraz wydatek i ciśnienie źródła wody.
Systemy podlewania mogą być uruchamiane w pełni automatycznie – sterowanie również z pozycji smartfona – lub w razie takiej decyzji Inwestora ręcznie. Projekt takiego systemu opracowujemy – jako ofertę – na etapie projektowania ogrodu.
Jeśli nawodnienie trzeba rozłożyć pod ładnym, rosnącym trawnikiem, robimy to za pomocą wycinarki darni i koparki łańcuchowej – do minimum zmniejszając ryzyko powstania nierówności czy zagłębień. Po pracach wykonanych za pomocą tych maszyn trawnik „zabliźnia się” w kilka dni.
Każdy system podlewania przed zimą musi być „przedmuchany” sprężonym powietrzem. Takie usługi mamy oczywiście w swojej ofercie.
system nawadniania
systemy nawadniania
Adres

27-650 Samborzec
Gorzyczany 61