PROJEKTY OGRODÓW 


Projekt zaczyna się od rozmowy na działce Inwestora.
Pytamy o oczekiwania, upodobania i potrzeby gospodarzy.
Zawsze też wykonujemy jakieś domiary
– mile widziana mapka terenu do celów projektowych.

Na podstawie tej rozmowy zostaje przygotowana – w rysunku odręcznym – propozycja zagospodarowania terenu objętego opracowaniem. Na tym etapie – drugie spotkanie z klientem – rozrysowane są kształty podjazdów, ścieżek, trawników i rabat. W czasie tego spotkania rozmawiamy o roślinach, jakie w ogólnym zarysie widzimy w poszczególnych częściach ogrodu i – jeśli to konieczne – modyfikujemy kształty koncepcji.
projekt ogrodu
Trzecie spotkanie to konkretna rozmowa o roślinach. Oglądamy wszystkie proponowane gatunki i odmiany na zdjęciach. Do tej rozmowy przygotowane są też szkice pokrojowe ważniejszych części ogrodu, tak żeby wizualizować inwestorowi ich kształty i wielkości względem siebie. To również moment, w którym możemy rozmawiać o kosztach założenia ogrodu zgodnie z omawianą koncepcją. Na to spotkanie możemy też przygotować techniczny rysunek z domiarami ścieżek, podjazdów i obrzeży potrzebny ekipom brukarskim.
Czwarte spotkanie to już dostarczenie ostatecznych rysunków, opisów i zestawienia roślin – czyli kompletnego projektu. Na podstawie wyskalowanych rysunków chętnie wykonamy założenie ogrodowe, ale może to zrobić również sam Inwestor.
projektowanie ogrodów
projekt ogrodu
Adres

27-650 Samborzec
Gorzyczany 61